ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดเพชรบุรี (13)

พวงหรีดเพชรบุรี (12)

พวงหรีดเพชรบุรี (11)

พวงหรีดเพชรบุรี (10)

พวงหรีดเพชรบุรี (9)