ฤดูฝน

– ไรแดง ใช้ อะบาแมกติน หรือ ทอร์ค ถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ต้องฉีดลางด้วยน้ำใต้ใบ

– โรคใบจุดดำ (ฤดูฝน) ใช้แมนโคแซบ หรือ ดาโคนิล หรือ ไตรโฟไรน์ ถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ต้องคลุมด้วยหลังคาพลาสติก

– ราน้ำค้าง (ฤดูหนาว) ใช้เมทาแล็กซิล + แมนโดคเซ็บ ถ้าไม่ใช้สารเคมี ไม่มีข้อแนะนำ

– ราแป้ง (กลางวันร้อน กลางคืนเย็น) ใช้ไตรโฟไรน์ หรือ แอนวิลล์ ถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ต้องพ่นด้วยน้ำ

– ราสีเทา ใช้ไตรไฟไรน์ หรือ รอฟรัล ถ้าไม่ใช้สารเคมี ไม่มีข้อแนะนำ

– แคงเกอร์ ไม่มียารักษา ใช้วิธีตัดทิ้งห่างๆจากกิ่งที่เป็นมากๆ

ร้านดอกไม้เพชรบุรี นอกจากจะสวยงาม เป็นสีสันของโลกใบนี้ ร้านดอกไม้เพชรบุรียังสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้พบเห็นทั้งรูปทรง และความหอมชื่นใจ นอกจากนี้แล้ว ร้านดอกไม้เพชรบุรียังมีความหมายพิเศษๆอีกด้วย สำหรับคุณที่ชื่นชอบร้านดอกไม้เพชรบุรี ทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองมาดูความหมายของร้านดอกไม้เพชรบุรีกัน เพื่อให้ร้านดอกไม้เพชรบุรีสวยๆเหล่านี้ เป็นความหมายดีๆ ที่คุณ